อนุทิน #13487

อ่านประวัติของ Larry Wall คนสร้าง Perl อีกครั้ง ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะเขียน Perl ใน project ต่อไป

Programming is an art form. Selecting a tool is a sentimental matter.

เขียน:

ความเห็น (0)