อนุทิน 13487 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

อ่านประวัติของ Larry Wall คนสร้าง Perl อีกครั้ง ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะเขียน Perl ใน project ต่อไป

Programming is an art form. Selecting a tool is a sentimental matter.

เขียน 28 Jun 2008 @ 19:08 ()


ความเห็น (0)