อนุทิน 13487 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

อ่านประวัติของ Larry Wall คนสร้าง Perl อีกครั้ง ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะเขียน Perl ใน project ต่อไป

Programming is an art form. Selecting a tool is a sentimental matter.

  เขียน:  

ความเห็น (0)