อนุทิน 134868 - จิตศิริน

แนวคิดการเรียนรู้

การเรียนรู้มี 3 ระดับ คือ 

1. รับรู้

2. เชื่อมโยง

3. เปลี่ยนแปลง

กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงจะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (รับรู้--> เชื่อมโยง--> เปลี่ยนแปลง)

 

บันทึกจากความทรงจำ หลังการเข้าร่วมหลักสูตรผู้จัดการงานสร้างสุข

เขียน 17 Apr 2014 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)