อนุทิน 134838 - prayat duangmala

๑๕ เมษายน 

  วันนี้หลังจากทำหน้าที่จิตอาสาจากการเข้าร่วมจัดชั้นการปฎิบัติธรรมที่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เดินทางร่วมกับญาติๆและคนข้างเคียงเดินทางไปสำนึกคุณบรรพบุรุษด้วยจิตกตัญญูของลูกหลานที่ให้เรามีวันนี้ ที่ วิหารโพธิจารีย์อุดรธานี น้อยคนที่จะได้มีโอกาสได้นำป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษได้เข้าสู่สถานที่ที่ดีที่สุด(ความเชื่อส่วนบุคคล) ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้บอกกับญาติๆถึงให้มีวันนี้ เพราะบรรพบุรุษสร้างคุณงามความดีมา และอีกทั้งมีลูกหลานได้เจริญรอยตามท่านเหล่านั้น จึงมีเราในวันนี้

เขียน 15 Apr 2014 @ 21:31 ()


ความเห็น (0)