อนุทิน 134831 - yapoui53

yapoui53
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ก่อประเจดีย์ทราย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร

วันที่ 14 เมษายน วันที่ 2 ของเทศกาลวันสงกรานต์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทย ของหน่วยงานเทศบาลนครสกลนคร "แข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย" หลานๆ ได้ชวนเชิญให้ช่วยเป็นหัวหน้าทีม..นำเข้าร่วมกิจกรรม เรายอมโดยไว.เหตุผลง่าย ๆ คือ อยากให้หลานๆ ได้เรียนรู้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์ (Learning By Doing) , ทักษะกระบวนการกลุ่ม และเรียนรู้อย่างยั่งยืน กระบวนการแก้ปัญหา (บูรณาการหลายหลายทั้งแนวคิดทฤษฏีและกระบวนการ) หลังจากตั้งทีมแล้ว ได้สมาชิกทั้งสิ้น 6 คน ชาย 3 หญิง 3 ..ขั้นแรกของกระบวนการกลุ่ม คือ วางแผน ตั้งชื่อทีม..(ระดมสมอง) ได้ ชื่อทีม 2 G (ย่อมาจากสองวัย 2 Generation) นำชื่อทีมาวิพากกับผู้รู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักแล้วแนะนำว่า ไม่ควรมีภาษาอังกฤษ ควรเป็นไทย ๆ สรุปปรับปรุง แก้ไข เราก็ได้ชื่อ.."ฮักนะสกลนคร"..กับ "ฮัก...ล่ะเบอ" ..โดยจุดสามจุด เว้นไว้เพื่อให้ใครๆ เติมคำลงไป..แล้วได้ความหมายใหม่..เช่น ฮักนะสกลนครล่ะเบ๋อ หรือ ฮักเพิ่นล่ะเบ๋อ"..อะไรประมาณนี้..

    ขั้นที่สอง สืบค้นแสวงหา แบบของเจดีย์ที่จะสร้าง โดย 1) สอบถามผู้รู้ 2) ค้นอินเทอเนต ทั้ง ครูกูล ยูทูป และเวปบล็อค ..สรุปได้แบบของเจีย์ทรงระฆังคว่ำ. หลังจากนั้น แบ่งหน้าที่กันไปเตรียมอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้าง เตรียมอุปกรณ์ตกแต่ง และเตรียมตัวเตรียมใจว่าจะใส่ชุดอะไรดี..(สรุปว่า เราจาใส่เสื้อลายดอกกันไม่ต้องซื้อใหม่ รีไซเคิลปีที่แล้วมา เพราะว่ามีกันทุกคน)เ

    ขั้นที่สาม วันดำเนินการ ก่อพระเจดีย์ทราย เวลาเริ่ม ลงทะเบียน ..และเริ่มการแข่งขัน..9.00-14.00 น..ทีมเราไปถึงสถานที่ก่อพระเจดีย์ทราย สามโมง แล้วลูกทีมก็ทะยอยขนอุปกรณ์มาเรื่อยๆ คนมาถึงก่อน "ขนทราย"มากองไว้รอ" พร้อมนำแบบที่เขียนไว้ ขึ้นมาดูเพื่อก่อ..จากแบบที่เตรียมไว้ ปรากฏว่า ทำไปทำมา ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์..เปลี่ยนจากรูประฆังคว่ำ เป็นฐานรูปสี่เหลี่ยม ซะงั้น..ก็ตามใจหลานๆ เพราะการคิดสร้างสรรค์ มันต้องยืดหยุ่น..ได้  เราประเมินจากการสังเกต พบว่า ลูกทีมมีความสุขสนุกสนาน..ทำไปคุยไป ปรึกษากันว่า (ทำอย่างไรจะให้เจดีย์อยู่ตัว เพราะเมื่อทรายแห้งจะไม่เกาะตัวกัน แตก ยุ่ย) เป็นขั้นหนึ่งของกระบวนการกลุ่ม คือ การมีปฏิสัมพันธ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จนได้ข้อมูลใหม่ว่าน่าจะเอากาวมาผสมน้ำเพื่อให้ทรายเกาะกัน

 

เขียน 15 Apr 2014 @ 09:23 ()


ความเห็น (0)