อนุทิน 134792 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้น่าจะเอามาใช้ได้กับบ้านเราด้วยนะคะ เขาพบว่าในเด็กที่มีภาวะอ้วน ควรจะต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับระดับไขมัน น้ำตาล และประเมินสภาวะโภชนาการและการออกกำลังกาย รวมทั้งประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะอ้วน เพื่อจะได้ลดปัญหาสุขภาพโดยรวม แต่ในทางปฏิบัติแล้วพบว่ายังมีการตรวจกันน้อยกว่าที่ควรจะเป็น อ่านรายงานได้จาก Diagnosis and Screening for Obesity-Related Conditions Among Children and Teens Receiving Medicaid — Maryland, 2005–2010. Morb Mortal Wkly Rep. 2014;63:305-308.

เขียน 12 Apr 2014 @ 17:48 ()


ความเห็น (0)