อนุทิน 134792 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

รายงานนี้น่าจะเอามาใช้ได้กับบ้านเราด้วยนะคะ เขาพบว่าในเด็กที่มีภาวะอ้วน ควรจะต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับระดับไขมัน น้ำตาล และประเมินสภาวะโภชนาการและการออกกำลังกาย รวมทั้งประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะอ้วน เพื่อจะได้ลดปัญหาสุขภาพโดยรวม แต่ในทางปฏิบัติแล้วพบว่ายังมีการตรวจกันน้อยกว่าที่ควรจะเป็น อ่านรายงานได้จาก Diagnosis and Screening for Obesity-Related Conditions Among Children and Teens Receiving Medicaid — Maryland, 2005–2010. Morb Mortal Wkly Rep. 2014;63:305-308.

  เขียน:  

ความเห็น (0)