อนุทิน 134766 - บุษยมาศ

๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๘ แฟ้ม

       - อาจารย์คณะวิทยาการ + คณะเกษตร ฯ มาขอพบได้หารือเรื่องราวต่าง ๆ กัน ประมาณ ๑ ชั่วโมง

(บ่าย) - ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกองเกี่ยวกับโครงสร้างอัตรากำลังของกอง โดยปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่และให้แต่ละงาน

          เขียนภาระงานของตนเองและเตรียมทำกระบวนงานขั้นตอน Flow Chat เพื่อตอบคณะกรรมการที่จะมาประเมินค่างาน

๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ร่วมทำบุญกับผู้บริหารที่ตึก eLibrary

(บ่าย) - รดน้ำ - ดำหัวผู้อาวุโส

๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗

       - มหาวิทยาลัยปิดยาว ๕ วัน :)

เขียน 10 Apr 2014 @ 21:51 ()


ความเห็น (0)