อนุทิน 134719 - prayat duangmala

๙ เมษายน ๕๗

เวลา ๐๗.๕๐ น. นำพาหลานชายรายงานตัวเข้าโรงเรียนบ้านเชียงยืน(ในอำเภอ) ๘.๓๐ น.รับใบมอบตัวมาเขียนกรอกข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนให้กรอกเองและมีนักเรียนที่ไปรายงานตัว ชั้นม.๑ ๑๒๐ คน  ได้อยู่ห้อง ๒ รองจากห้อง๑ มีเด็กหลายคนที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ รู้สึกว่าเด็กเราขาดทักษะพื้นฐานการอ่านออกพอประมาณ และการเขียน ต้องกับมาทบทวนการอ่านแบบจริงๆกันแล้ว.

 

เขียน 09 Apr 2014 @ 09:35 ()


ความเห็น (0)