อนุทิน 134713 - Kwan... Watch...

  ติดต่อ

ว่าด้วยเรื่อง "แบบอย่าง..#2"

แบบอย่างที่ด้อย มีหน้าที่
แสดงความด้อย ความไม่ดีตามสถานะของมันเอง
ไม่จำเป็นต้องรังเกียจ หรือดูแคลนแต่อย่างใด
หากแต่เราสามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่าง ทางตรงกันข้ามได้

ขอเพียงเข้าใจ หลีกเลี่ยงความผิดซ้ำไว้ และพัฒนาให้เหมาะสม
จะกลายเป็นการต่อยอด จากความล้มเหลว
เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างงดงาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)