อนุทิน 134712 - ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

ว่าด้วยเรื่อง "แบบอย่าง"

แบบอย่างที่ดี มีเพื่อศึกษาแนวทางของความสำเร็จ

แล้วนำมา "ปรับ ประยุกต์ใช้ " ให้เหมาะสมกับตนเอง

มิใช่ "ลอกจากของเดิมทั้งสิ้น แล้วค่อยมาแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องในภายหลัง

เขียน 08 Apr 2014 @ 15:57 ()


ความเห็น (0)