อนุทิน 134701 - ช่อบุปผา

.

เขียน 07 Apr 2014 @ 23:51 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ Wasawat Deemarn คุณ “แค่หนึ่งกำลังใจ” อาจารย์ ดร. พจนา แย้มนัยนา อาจารย์ ไอดิน-กลิ่นไม้ ผอ. ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ และอาจารย์ ดารนี ชัยอิทธิพรที่มาเยี่ยมและมอบดอกไม้เป็นกำลังใจนะคะ