อนุทิน 134641 - credit credit

credit credit

ใช้บัตรกดเงินสดเพื่อสภาพคล่องทางการเงินของคุณ

ทุกวันนี้การใช้ บัตรกดเงินสด กลายเป็นส่วน หนึ่ง ในชีวิตของคนไทยทั่วไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคาร และสถาบันที่ออกบัตรกดเงินสดต่างดึงดูดใจลูกค้าด้วยโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ ต่าง ๆ มากมาย จนทำให้จำนวนผู้ใช้ บัตรกดเงินสด เพิ่มอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อมี บัตรกดเงินสด แล้วก็ควรใช้อย่างสบายใจและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้

กดเงินสดเพื่อความจำเป็นเท่านั้น

จากสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ ส่งผลทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ฉะนั้น การจะซื้อสินค้า ก็ควรจะเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้น ส่วนสินค้าจำพวกอำนวยความสะดวกให้ชีวิตนั้นคงจะต้องรอไว้ก่อน จนกว่าสภาพคล่องทางการเงินดีขี้นกว่าปัจจุบัน

ความสามารถในการชำระหนี้

หลังจากใช้ บัตรกดเงินสด กดเงินสดแล้ว ควรชำระหนี้ที่ถูกเรียกเก็บให้เจ้าหนี้เต็มจำนวนที่เรียกเก็บและตรงกำหนด เวลาวันชำระ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียดอกเบี้ยและค่าปรับจากการชำระหนี้ช้า ฉะนั้น ก่อนใช้ บัตรกดเงินสด ควรคำนึงถึงรายได้ของตน หรือความสามารถในการชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้

ควรปฏิบัติดังนี้

- ศึกษาเงื่อนไขของบัตรกดเงินสดที่ถืออยู่อย่างละเอียด
- หมั่นติดต่อกับธนาคารเพื่อจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
- ใช้บัตรกดเงินสด กดเงินสดแค่พอใช้
- เก็บสลิปที่กดเงินสดออกจากตู้ ATM
- เก็บรักษาบัตรกดเงินสดให้ปลอดภัย
- ยกเลิกการถือบัตรกดเงินสด หากไม่มีความจำเป็น
บัตรกดเงินสด ท่านควรจะมีไว้ติดตัวอย่างน้อย 1 หรือ 2 ใบเพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินของท่านในแต่ละเดือน และควรจะชำระให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

เขียน 03 Apr 2014 @ 15:52 () แก้ไข 03 Sep 2014 @ 15:07, ()


ความเห็น (0)