อนุทิน 134627 - ถวิล ศรีจันทร์

แบะแซ

            แบะแซ นั้น จัดได้ว่าเป็นเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหารชนิดหนึ่งที่ได้จากการนำ ข้าวแป้งข้าวเหนียวไปทำปฎิกริยาจนกลายเป็น้ำเชื่อมเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำขนมอาทิ เช่น กระยาสารท

หรือ ข้าวเม่านั้นเองเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารที่ช่วยให้ขนมหรือสิ่งที่นำไปใส่นั้่นมีลักษณะที่ยืดติดกันั้นเอง แต่ถ้าหากเป็นแบะแซในสูตรของคนจีนที่ชอบรับประทานอาหารโต๊ะจีนนั้นจะใช้วัตถุดิบในการทำแบะแซะ คือ ข้าวสาลีอ่อนนั้นเอง

โดยวิธีการทำใช้อาจจะต่างจากแบะแซทั่วไปบ้าง เพราะการทำแบะแซะแบบจีนนั้นจะนำข้าวสาลีอ่อนที่เพาะไว้ประมาณ4-5วัน จากนั้นนำไปบดให้ละเอียดและนำไปหมักกับข้าวสวยจนได้ที่และเข้ากันดี จากนั้นก็นำมากรองเอาน้ำแป้งที่เคี่ยวไว้ออกซึ่งวิธีการทำแบะแซแบบจีนส่วนมากคนจีนจะนิยมทำจากธรรมชาติเสียมากกว่า

เขียน 02 Apr 2014 @ 14:16 ()


ความเห็น (0)