อนุทิน 134614 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

         - เดินทางสู่ กทม. เพื่อร่วมประชุมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ฯ

๑ เมษายน ๒๕๕๗ 

         - เข้าร่วมประชุมการพิจารณาผลงานทางวิชาการกับคณะกรรมการ

๒ เมษายน ๒๕๕๗

         - ประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเชิญคุณเรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ของมหาวิทยาลัย

            ขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในเรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง โดย กองบริหารงานบุคคลเป็นเจ้าภาพ

เขียน 01 Apr 2014 @ 21:42 ()


ความเห็น (0)