อนุทิน 134591 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

โครงการวิถีแห่งความดี โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย รุ่นที่ ๑

๑๙ - ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

http://www.gotoknow.org/posts/564944

 

  เขียน:  

ความเห็น (2)

อนุโมทนาบุญครับอาจารย์

อนุโมทนาสาธุค่ะ