อนุทิน 134591 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

โครงการวิถีแห่งความดี โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย รุ่นที่ ๑

๑๙ - ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

http://www.gotoknow.org/posts/564944

 

เขียน 30 Mar 2014 @ 10:37 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาบุญครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาสาธุค่ะ