อนุทิน #134591

โครงการวิถีแห่งความดี โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย รุ่นที่ ๑

๑๙ - ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

http://www.gotoknow.org/posts/564944

 

เขียน:

ความเห็น (2)

อนุโมทนาบุญครับอาจารย์