อนุทิน 134557 - บุษยมาศ

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ไปร่วมงานที่ตึก eLIBRARY ครึ่งเช้า

(บ่าย) - กลับมาทำงานที่ห้องทำงาน เคลียร์งานบนโต๊ะ

        - เซ็นต์ผ่านงาน จำนวน ๓ แฟ้ม

        - หาทางแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่เรื่องการเข้ารับรายงานตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

        - ตรวจวาระการประชุม นำเข้า กบม. จำนวน ๔ เรื่อง

        - เตรียมเรื่องร่าง ระเบียบการเข้าสู่ตำแหน่งของโรงเรียนสาธิต ฯ เข้าประชุม กบม.

เขียน 28 Mar 2014 @ 08:41 () แก้ไข 28 Mar 2014 @ 15:17, ()


ความเห็น (0)