อนุทิน 134557 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ไปร่วมงานที่ตึก eLIBRARY ครึ่งเช้า

(บ่าย) - กลับมาทำงานที่ห้องทำงาน เคลียร์งานบนโต๊ะ

        - เซ็นต์ผ่านงาน จำนวน ๓ แฟ้ม

        - หาทางแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่เรื่องการเข้ารับรายงานตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

        - ตรวจวาระการประชุม นำเข้า กบม. จำนวน ๔ เรื่อง

        - เตรียมเรื่องร่าง ระเบียบการเข้าสู่ตำแหน่งของโรงเรียนสาธิต ฯ เข้าประชุม กบม.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)