อนุทิน #134542

ผลการทดสอบระดับชาติออกมา ก็ยิ้มออกมากขึ้นและมั่นใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้จิตปัญญาเชิงบวก การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน การพัฒนานวัตกรรมของครูอยู่เสมอ การเรียนผู้เรียนต้องมีความสุขและการเรียนรู้ไปพร้อม ๆกัน ผลO-NET ปี 2556 ระดับม.3 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่่านมา ปีนี้ทั้งนวัตกรรมและกระบวนการสอนได้ทุ่มสุดตัวคะ ผลออกมาก้ดีใจแม้ไม่ผ่านเกณฑ์แต่พัฒนาขึ้นก้ดีแล้วคะ ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนคะ

ตารางเปรียบทียบคะแนน O.docx

 

เขียน:

ความเห็น (3)