อนุทิน 134541 - บุษยมาศ

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมเรื่องตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีบางตำแหน่ง Job ไม่ตรงกับตำแหน่ง ต้องทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตาม

         ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติและปฏิบัติอยู่จริง ๆ...ผลการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งอธิการบดี +

         เจ้าหน้าที่ได้รับทราบผลการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจน เพื่อความก้าวหน้าของสายงานที่ตนเองได้ปฏิบัติ...โดยใช้ประสบการณ์

         ในการทำงานของฉันและพี่สุรินทร์ (ผอ.กองกลาง) ที่มีประสบการณ์ดั้งเดิมที่เคยทำงานอยู่ที่ สปอ.มาใช้ช่วยเพื่อให้น้อง ๆ

         ได้เข้าใจในเส้นทางความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติของพวกเขาเอง...

(บ่าย) - เตรียมพิมพ์ Power Point เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อ เพื่ออธิบายให้กับ มรภ.สกลนคร 

          ได้รับฟัง

        - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑ แฟ้ม

        - ตรวจเล่มการประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอ ผศ. จำนวน ๓ ราย ที่จะนำเข้าที่ประชุมที่ กทม. ในวันที่ ๓๑

          มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๗

เขียน 27 Mar 2014 @ 13:02 ()


ความเห็น (2)

เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย เหมือนกันทุกมหาวิทยาลัยไหมคะ จะรอติดตามนะคะ

เขียนเมื่อ 

จะคล้าย ๆ กันพี่แก้ว…ยึดตามประกาศ กพอ. เพราะยังมีข้าราชการอยู่ด้วยค่ะ หากหมดข้าราชการก็ไม่แน่แล้วนะคะ ขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเสียด้วยสิค่ะ..นอกจาก ประกาศ กพอ.แจ้งมาให้ปฏิบัติใหม่