อนุทิน 134514 - อาจารย์ต้น

ทำไมผมจึงคิดว่านายกฯต้องมาจากการเลือกตั้ง

นั่นเป็นเพราะ 1. มันแสดงให้เห็นว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 2. นายกฯต้องมาจากเสนอตัวเองเข้าไป เพืื่อให้คนทั้งหลายเลือกผ่านการเลือกตั้ง 3. คนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง แม้ว่าจะมีสถานะทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองต่างกัน การที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้เสียงข้างมากไปแย้งการเลือกตั้งของคนถึง 20 ล้าน ทั้งที่ก่อนหน้าไม่เคยมาดูเลยว่าทำไมการเลือกตั้งจึงเกิดขึ้นไม่ได้ เห็นแล้วอยากจะสมเพชเวทนาศาลฯเสียงข้างมากสุดๆ

เขียน 25 Mar 2014 @ 13:42 ()


ความเห็น (0)