อนุทิน 134507 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

AAR : บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

AAR : บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เขียน 24 Mar 2014 @ 22:46 () แก้ไข 24 Mar 2014 @ 22:52, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีมาก ๆ ค่ะ ดูสงบจิตใจเตรียมไว้ให้พร้อมมาทำงาน