อนุทิน 134483 - วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

ปฎิทินเดินทางแห่งในปลายมีนา 

21 - 23 ไปพบครูมะเดื่อล่องใต้มาที่ตรัง  ไปเยี่ยมชนเผ่า ซาไก แล้วเดินทางต่อมาล่องทะเลสาบสงขลา

24-25   ไปประชุม สภาพัฒนาการเมืองที่ ภูเก็ต

26 -28  เข้ากทม. ประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 

29  กลับมาประชุม สมาคมลูกจ้างประจำหน่วยงานของรัฐ ที่ สุราษฎร์ธานu

การเดินทางคือการทำงาน

เขียน 23 Mar 2014 @ 06:24 ()


ความเห็น (2)

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

..4 - 6 ประชุมเฉพาะกิจ ณ เมืองสามอ่าว …. อย่าลืมบันทึกด้วยนะจ๊ะ