อนุทิน 13446 - wwibul

wwibul

@13441 เคยอ่านเจอเมื่อตอนวัยรุ่นว่า นักเขียนน่าอ่าน ใช้จำนวนคำเฉลี่ยต่อประโยค น้อยกว่าคนทั่วไป

ยิ่งผูกประโยคยาว ยิ่งเข้่าใจยาก นักศึกษาจำนวนมากให้อ่านประโยคภาษาอังกฤษยาว ๆ แล้วแปลผิดไปคนละทิศคนละทาง

แต่เรื่องที่แปลกแต่จริงก็คืิอ นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษที่ว่า เมื่อให้ลองเรียบเรียงประโยค กลับเขียนประโยคที่ยาวมาก และซับซ้อนมาก (และผิดมากด้วย)

เขียน 28 Jun 2008 @ 10:38 ()


ความเห็น (0)