อนุทิน 134453 - t write

t write
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ความสุขมีได้ หาได้เองจากหัวใจที่สุข
  • ไม่มีสิ่งของหรือความต้องการใดๆที่สามารถทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงได้หากหัวใจและความคิดคำนึงเราปราศจากความสุข
  • ความสุขอยู่ที่หัวใจที่ปราศจากทุกข์
  • สิ่งสำคัญคือตัวของเราจำเป็นอยู่เองที่จะต้องหาหนทางที่จะพ้นจากความทุกข์ ที่CLICK และเหมาะกับตัวเราเอง
  • ดังนั้นความสุขจึงอาจจะไม่ใช่เสื้อโหลแต่อาจจะคือเสื้อที่เราต้องตัดนั้นคือหนทางแห่งความสุขเราต้องหา ต้องค้น ต้องเจอกับตัวเองเพื่อให้เหมาะกับบริบทของตวามทุกข์ที่เราได้เจอ ทุกข์และสุขของคนอื่นที่เราผ่านพบมันคงแค่  การ review  เพื่อเอามาปรับให้เหมาะ เพื่อให้เห็นแนวทาง 
  • นั้นคือ.....ความสุขที่แท้จริงจึงอยู่ในหัวใจที่มึความสุขที่เราค้นพบที่เหมาะที่ควรกับเรา

    01.38  22/03/57

เขียน 22 Mar 2014 @ 01:39 ()


ความเห็น (0)