อนุทิน 134449 - prayat duangmala

  ติดต่อ

"การเลี้ยงดูบิดามารดา มิใช่เรื่องใหญ่โตอะไร  การเฝ้าปรนนิบัติท่านจนกว่าจะสิ้นใจเท่านั้นจึงจะนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ "

  เขียน:  

ความเห็น (2)

…ดูแลท่านทั้งกาย และใจ …ดูแลด้วยใจ ไม่ใช่เพราะหน้าที่นะคะ

การที่ได้อบรมเป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ ของมูลนิธิกัลยาณการุณย์ โดยคุณหมอ ดร.มโน เลาหวาณิช ทำให้ป้านพมีความรู้และเข้าใจมากขึ้นในการดูแลรักษาทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุค่ะ https://www.facebook.com/#!/PalliativeCareThailand?fref=ts