อนุทิน 134449 - prayat duangmala

"การเลี้ยงดูบิดามารดา มิใช่เรื่องใหญ่โตอะไร  การเฝ้าปรนนิบัติท่านจนกว่าจะสิ้นใจเท่านั้นจึงจะนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ "

เขียน 21 Mar 2014 @ 21:36 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

…ดูแลท่านทั้งกาย และใจ …ดูแลด้วยใจ ไม่ใช่เพราะหน้าที่นะคะ

เขียนเมื่อ 

การที่ได้อบรมเป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ ของมูลนิธิกัลยาณการุณย์ โดยคุณหมอ ดร.มโน เลาหวาณิช ทำให้ป้านพมีความรู้และเข้าใจมากขึ้นในการดูแลรักษาทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุค่ะ https://www.facebook.com/#!/PalliativeCareThailand?fref=ts