อนุทิน 134448 - prayat duangmala

๒๑  มีนาคม ๕๗ จัดวันดอกบัวบาน โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน

  เวลา ๐๙.๐๙ น. ประมาณ หมอสู่บ่ายศรีจัดทำพิธีบ่ายศรีให้กับนักเรียน มีผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติในชุมชนเข้าร่วม

 พร้อมกับการให้โอวาทปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 ผู้อำนวยการมอบวุฒิบัตร และ ผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน

 

 

 

เขียน 21 Mar 2014 @ 20:57 ()


ความเห็น (0)