อนุทิน 134446 - ลิ้นฟ้า

กระบวนการจัดการความรู้

1.การบ่งชี้ความรู้

2.การสร้างและแสวงหาความรู้

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knoledge Organization

4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้

5.การเข้าถึงความรู้ (knowledge Access)

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

7.การเรียนรู้ (Learning)

เขียน 21 Mar 2014 @ 17:53 ()


ความเห็น (0)