อนุทิน 134432 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

       - นั่งเก็บงานเดิมบนโต๊ะให้สะอาดตา

       - เขียนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนออธิการบดีในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนงวดที่ ๑

(บ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๖ แฟ้ม

(กลางคืน) - นั่งเรียนภาษาอังกฤษ

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ธิ
เขียนเมื่อ 

วันนี้ก็เป็นกรรมการพิจารณาความดีความชอบค่ะ สบาย ๆ

ขอบคุณค่ะ คุณหมอธิ…