อนุทิน 134429 - prayat duangmala

๒๐  มีนาคม ๕๗

 วันนี้จัดเตรียมสถานที่ วันดอกบัวบาน ให้กับนักเรียน ทำพานบ่ายศรีสู่ขวัญ โดยแม่บ้านกับครูช่วยกัน พร้อมกับปัจฉิม..มอบทุนการศึกษา กับนักเรียนที่เรียนดี มารยาทดี ช่วยกิจกรรมงานโรงเรียนประจำปี

สำหรับ นักเรียนเรียนดี อันดับ ๑ ให้ ๕๐๐ บาท อันดับ๒ ให้ ๓๐๐ บาท อันดับ ๓ ให้ ๒๐๐ บาท และอีกคนละ ๑๐๐ บาททุกคน 

และมารยาทดี ๒๐๐ บาท ช่วยงานกิจกรรมของโรงเรียน ๓๐๐ บาท (เงินที่มอบเป็นทุนได้จากดอกผล จากผู้ปกครองมอบให้เป็นต้นทุน)ครูมาลงทุนในโรงเรียน อีกสว่นหนึ่งเอามาพัฒนาโรงเรียน(พรุ่งนี้จะนำภาพดูอวดบ้าง)

เขียน 20 Mar 2014 @ 21:09 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รอชมนะคะ