อนุทิน 134423 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ร่วมประชุมเตรียมการจัดการเรียนเพื่อเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System Management Learning: DHML) โดย สปสช.

  เขียน:  

ความเห็น (0)