อนุทิน 134423 - กิตติพงศ์ พลเสน

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ร่วมประชุมเตรียมการจัดการเรียนเพื่อเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System Management Learning: DHML) โดย สปสช.

เขียน 20 Mar 2014 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)