อนุทิน 13442 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรามักหลอกตัวเราเสมอ

ไม่มีใครหลอกใคร... นอกจากเราหลอกตัวเรา...เท่านั้นเอง

"ใจ" เราเท่านั้น ที่หลอกเรา(วิญญาณขันธ์) ผ่านผัสสะ(รูปขันธ์)... เกิดเป็นการปรุงแต่งทางความคิด (สังขารขันธ์) แล้วนำไปเก็บไว้ ครั้งแล้วครั้งเล่า...(สัญญาขันธ์)...ก่อเกิดเป็นเวทนาทั้งกายและใจ...ต่างๆ นานา

หากเรายังดำรงอยู่ ... "ขันธ์" นี้ก็ยังทำงานเฉกเช่นนี้อยู่เรื่อยไป เพียงแต่ว่าเราจะให้กิเลสมาใช้ขันธ์นี้ หรือ "ธรรม" มาใช่ขันธ์นี้... หากเรายังอ่อนกำลังทางปัญญาพิจารณา...ครูบาอาจารย์ท่านจึงเมตตาสอนสั่งให้เรามีศีล...สติ-สมาธิ แนบใจเสมอ เพราะเราเผลอทำชั่วได้ตลอดเวลา ทั้งทางใจ วาจา และการกระทำ

เขียน 28 Jun 2008 @ 10:27 () แก้ไข 28 Jun 2008 @ 10:31, ()


ความเห็น (0)