อนุทิน 134404 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

เฝ้าคิดคำนึงว่า..หากรักจะอยู่ในวงการศึกษา..ต้องปรับตัวและรู้จักการให้อภัย เรียนรู้บนพื้นฐานของความรัก ความเข้าใจ แต่ก็ต้องคิดแก้ไข ในปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซาก..โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน..ไม่ควรตกต่ำเกินไป..อย่างไร้เหตุผล

เขียน 19 Mar 2014 @ 21:39 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่า …. ต้องการอะไรในชีวิต…ครู….แล้วจะรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรต่อไป