อนุทิน 134393 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

ส่วนรายงานนี้ บอกว่าผู้ที่มีความดันโลหิตอยู่ในช่วงใกล้ๆจะสูง (prehypertension) มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) มากกว่าคนที่ความดันปกติ อ่านบทคัดย่อได้จาก Prehypertension and the risk of stroke. Neurology. Published online March 12, 2014.


เพราะฉะนั้น การระวังดูแลตัวเองให้มีความดันโลหิตอยู่ในช่วงปกติก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้สุขภาพได้อย่างสำคัญเหมือนกันนะคะ

  เขียน:  

ความเห็น (1)

พี่โอ๋มะเขือพี่โอ๋แนะนำออกลูกดกมากๆๆ