อนุทิน 13438 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

 

@13378 เป็นภาพจริงหรือคะ ดูแล้วคล้ายภาพวาดมากกว่า...สีสันในโลกนี้ช่างหลอกเราได้ถึงเพียงนี้

หรือว่า....ผัสสะของเราต่างหาก...ที่หลอก...เราเอง.!!!!!

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)