อนุทิน 13438 - หยั่งราก ฝากใบ

 

@13378 เป็นภาพจริงหรือคะ ดูแล้วคล้ายภาพวาดมากกว่า...สีสันในโลกนี้ช่างหลอกเราได้ถึงเพียงนี้

หรือว่า....ผัสสะของเราต่างหาก...ที่หลอก...เราเอง.!!!!!

 

เขียน 28 Jun 2008 @ 09:59 ()


ความเห็น (0)