อนุทิน 134348 - บุษยมาศ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ปฐมนิเทศพนักงานราชการ จำนวน ๔ ราย โดยให้ความรู้ในเบื้องต้นของการเป็นพนักงานราชการ

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + ข้าราชการ + พนักงานมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจะปรับเปลี่ยนสัญญาจาก ๓ ปี ๓ ปี ๕ ปี ๗ ปี - อายุ ๖๐ ปี เป็นการจ้างยาวถึงอายุ ๖๐ ปี จะได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่อำนาจในการตัดสินใจของฉัน...สำหรับข้าราชการเช่นฉันมีหน้าที่ให้ข้อมูลในความเป็นจริงแก่คณะกรรมการ...ปัจจุบันพูดยากในเรื่องการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ จะให้เสมอ "ข้าราชการ" ก็คงยาก เพราะไม่ค่อยเข้าใจคำว่า "ประเภทบุคลากร" ในมหาวิทยาลัย ที่ทำงานให้กับภาครัฐ...สิ่งที่อ้างก็ไม่ใช่เหตุผลของการทำงานเพื่อประโยชน์ภาครัฐ คือ ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อความมั่นคง ฯลฯ มีอะไรลึก ๆ อยู่ในกฎหมายของภาครัฐซึ่งเด็ก ๆ อย่างพนักงานมหาวิทยาลัยก็ไม่รู้เช่นกัน...เกิดอะไรขึ้นในอนาคตนั่นคือ "อธิการบดี" ก็รับผิดชอบไปเพราะเป็นผู้บริหารสูงสุด...

เขียน 18 Mar 2014 @ 08:37 ()


ความเห็น (0)