อนุทิน 134344 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

# อนุทิน 482#

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557

: เป็นกรรมการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เงินเดือนสูงคนสนใจมาสมัครกันเยอะ

แต่ปัญหาที่พบ คือ คุณสมบัติที่ประกาศ ฯ ไม่ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ^!^

แล้วพยายามตีความเข้าข้างตัวเอง(ผู้สมัคร) ว่า..สาขาเกี่ยวข้องกัน มีวิชาที่เรียน แล้วไม่ตรงกับประกาศอย่างไร

อืม..... จบ ปริญญาตรี - เทคโนโลยีการยาง  ปริญญาโท - เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

มาสมัครอาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. คนตรวจคุณสมบัติ...มึนไปเลย

@_@

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

555…ความเป็นมาตรฐานของการศึกษาด้วยมั้งค่ะ คริ ๆ ๆ

ขอบคุณทุกดอกไม้และกำลังใจคะ

พี่บุษยมาศคะ เข้าใจว่าน่าจะเถึยงเข้าข้างตัวเองมากกว่าเหตุผลอื่นคะ ^^