อนุทิน 134274 - ไอดิน-กลิ่นไม้

ที่ผ่านมา ผู้เขียนไม่เคยพูดเรื่อง "การเมือง" ใน GotoKnow ทั้งที่สนใจและติดตามข่าวสารบ้านเมือง สิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่ตามมาโดยตลอด ด้วยความเป็นห่วง "บ้านเมือง" เป็นที่สุด

วันนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากการอ่านอนุทิน ที่พูดถึงการคุยกันทำนองว่า ทำไมยิ่งคุยกันก็ยิ่งไม่รู้เรื่อง ผู้เขียนเลยขอถือโอกาสวิเคราะห์ตามที่ได้วิเคราะห์ในใจมานานแล้วว่า ที่คุยไม่รู้เรื่องก็เป็นเพราะฐานในการคุยต่างกันเมื่อนำแนวคิดของ ฺBono เรื่อง "Six Thinking Hats" มาจับ จะอธิบายได้ว่า การพูดของคนที่สนับสนุนคนต่างฝ่าย ผู้พูดจะพูดด้วย "ฐานคิดหมวกสีแดง" คือ พูดตามอารมณ์ความรู้สึกของตน จึงพูดถึงเฉพาะด้านดี (ฐานคิดหมวกสีเหลือง) ของผู้ที่ตนสนับสนุน และด้านไม่ดี (ฐานคิดหมวกสีดำ) ของผู้ที่ตนต่อต้าน เนื้อหาที่แต่ละฝ่ายพูด จึงต้องขัดกันแน่ๆ อยู่แล้ว ทำให้ยิ่งคุยจึงยิ่งเกิดอารมณ์เกิดความขัดแย้ง

ทางออกที่เป็นไปได้ มีแต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องยอมรับ ให้ "คนกลาง" ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย แสดงบทบาทในการ "สวมหมวกสีน้ำเงิน" คือ ทำหน้าที่กำกับการพูดคุย ซึ่งจะต้องกำหนดเป้าหมายในการพูดคุยว่า "เพื่อหาทางออกที่สร้างสรรค์ให้กับบ้านเมือง (การคิดด้วยฐานคิดหมวกสีเขียว) โดยช่วยกันวิเคราะห์สภาพปัญหาของบ้านเมือง และเสนอทางออกโดยจะต้องยอมรับร่วมกันที่จะคุยด้วย "ฐานคิดหมวกสีขาว" คือ พูดตามข้อมูล ข้อเท็จจริง ไม่ใช่คุยด้วยฐานคิดหมวกสีแดง

เขียน 14 Mar 2014 @ 07:16 () แก้ไข 21 Mar 2014 @ 10:08, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจครับ…(Y)

ดิฉันมีความเห็นว่าหมวก 6 สีก็ช่วยไม่ได้แล้วค่ะ มันเลยจุดนั้นมาแล้ว จุดประสงค์ต่างกัน ตัวแปรก็ซับซ้อนมากขึ้น ต้องวิเคราะห์กันเป็นรายวันเชียวค่ะ ..

ไอดินฯ ต้องขอประทานโทษ กัลยาณมิตรทั้ง 8 ท่านด้วยนะคะ ที่เพิ่งเข้ามาตอบ เพราะหลังจากโพสต์อนุทินนี้แล้ว ก็มีเหตุที่ทำให้ไม่ได้เข้าบ้าน "GotoKnow" นับสัปดาห์ และขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณามอบดอกไม้เป็นกำลังใจ และ/หรือแสดงความเห็น

ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ได้รู้จัก คุณ "Mr.Direct" ที่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนอนุทินนี้ และคุณพยาบาลจิตเวช "ดารณี" ที่มีที่ทำงานใกล้กันก่อนที่ไอดินฯ จะเกษียณฯ