อนุทิน 134266 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

- เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร + เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

   ณ สำนักวิทยบริการ ฯ มรภ.พิบูลสงคราม

  เขียน:  

ความเห็น (0)