อนุทิน 134266 - บุษยมาศ

๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

- เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร + เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

   ณ สำนักวิทยบริการ ฯ มรภ.พิบูลสงคราม

เขียน 13 Mar 2014 @ 06:52 ()


ความเห็น (0)