อนุทิน 134262 - แม่พลอย

  ติดต่อ

 

 

 

ให้...จนกว่าจะสิ้นกาลเวลา

อด...ตราบที่หัวใจยังเต้นอยู่

ทน...จนกว่าจะหมดลมหายใจ

รอ...จนกว่าจะเข้าใจ

ว่าความรัก ความเมตตากัน

ฉันท์เพื่อนมนุษย์...มีอยู่จริง

 

แด่ การให้อภัยในใจตน

ภาพโดย แม่พลอย

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)