อนุทิน 134260 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เคลียร์ Power Point ให้เสร็จเพราะจะต้องใช้ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมาขอข้อมูลเพิ่มเติม

          กว่าจะเสร็จ ปาเข้าไป ๑๖.๐๐ น.

        - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๘ แฟ้ม

เขียน 12 Mar 2014 @ 19:53 ()


ความเห็น (0)