อนุทิน 13424 - Ka-Poom

  ติดต่อ

เตือนตนเองเสมอ...

พึงระวังสำหรับผู้ปฏิบัติ คือ การหลงติดในตนเองว่าดี... ประเสริฐ อาจเกิดสภาวะในจิตเช่นนี้ นั่นแหละกิเลสกำลังเล่นงานเลยทีเดียว โดยที่เราไม่รู้ตัว...

ผ่านนิมิตร ก็มาติดตัวประเสริฐ ... ทั้งนิมิตรและตัวประเสริฐนี้ทำให้เราหลงอยู่ และติดกับอยู่นาน

"ปัญญา" อ่อนกำลังก็พิจารณาไม่เท่าไม่ทัน ดังนั้นก่อนทำอะไร... ให้มีสติแนบกายใจอยู่เสมอ

ก่อนพูด ก่อนทำกิจใดใดก็ตาม...ข้าพเจ้าจะพึงพิจารณาตามคำสอนของครูบาอาจารย์..

๑ มีศีลไหม -----> เป็นศีลหรือไม่เป็นศีล

๒ เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์

๓ เป็นคุณหรือเป็นโทษ

๔ เป็นสุขหรือเป็นทุกข์

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)