อนุทิน 134218 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำลังมีการขอความเห็นจากสาธารณะสำหรับแนวทางในการบริโภคน้ำตาล โดยในปัจจุบันคำแนะนำที่มีมาตั้งแต่ปี 2002 นั้นตั้งไว้ว่าควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน 10% ของพลังงานทั้งหมดต่อวัน แต่ในฉบับใหม่ที่กำลังซาวเสียงอยู่นี้ มีเพิ่มขึ้นมาว่า หากสามารถลดการบริโภคลงให้เหลือน้อยกว่า 5% จะมีผลดีมากขึ้นต่อสุขภาพ โดยมีหลักฐานจากการศึกษาต่างๆ นั่นเอง อ่านรายละเอียดได้จาก Draft Guideline: Sugars intake for adults and children.

อ่านแล้วนึกถึงคำแนะนำของอ.หมอ นิธิ มหานนท์ที่ได้ฟังเมื่อไม่นานมานี้จากการบรรยายของท่านว่า การ"กินน้อย"เป็นการกินที่ทำให้อายุยืนที่สุด โดยมีการศึกษาทั้งในคนและสัตว์ยืนยันตรงกันทั้งนั้น

เขียน 08 Mar 2014 @ 23:29 ()


ความเห็น (0)