อนุทิน 134183 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๗ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เตรียมประชุมการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วน + โครงสร้างอัตรากำลัง + โครงสร้างตำแหน่ง ภายในสำนักงานอธิการบดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)