อนุทิน #134183

๗ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เตรียมประชุมการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วน + โครงสร้างอัตรากำลัง + โครงสร้างตำแหน่ง ภายในสำนักงานอธิการบดี

เขียน:

ความเห็น (0)