อนุทิน 134180 - หญ้าคา

  ติดต่อ

การเรียนรู้..เป็นสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน..ล้วนแล้วแต่ทำให้คนเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้น  ดังนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นหนทางที่ทำให้มนุษย์เรารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง..

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณสมาชิกทุกทานที่มาให้กำลังใจนะครับ..