อนุทิน 134179 - บุษยมาศ

๕ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า - บ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๓ แฟ้ม

               - ทำ Power Point แผนพัฒนาบุคคล เพื่อเป็นวิทยากร ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ของ สำนักวิทยบริการ ฯ

                 ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

(เช้า -  บ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

                - ติดต่อ น้อง IT ให้มาดู Com ให้ เดี้ยงอีกแล้ว เสียเวลาทำงานไปเลยอ่ะ

                - ตรวจมติที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบมติ

                - ตรวจงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าประชุมในวันพรุ่งนี้ เกี่ยวกับโครงสร้างอัตรากำลัง โครงสร้างการแบ่งงาน ฯ

                - เตรียมทำ Power Point ต่อ...

เขียน 06 Mar 2014 @ 13:22 ()


ความเห็น (0)