อนุทิน #134177

5มีนาคม 2557

บรรยากาศ ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เรื่อง ประสบการณ์ประเมินภาวะสุขภาพในมิติจิตวิญญาในผูป่วยฯ

 

ขอบคุณน้องโอ๊ต พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่วัดคำประมง ที่มาเล่าประสบการณ์ในการประเมิน. การดูแลและการประเมิน

ผลลัพธ์การดูแลในมิติจิตวิญญาณ

 

แก้ว 6มีค 57

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)