อนุทิน 134172 - prayat duangmala

  ติดต่อ

นำเด็กเข้าสอบการอ่าน ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน ป.๓ และ ป.๖ มีทั้งอ่านคล่องและอ่านไม่คล่อง

 จำนวนทั้งศูนย์ก็ร้อยกว่าคน 

  เขียน:  

ความเห็น (0)