อนุทิน 134133 - prayat duangmala

สาเหตุที่เกิดมามีโรคมาก
�����๑. : ชอบทุบตีทรมานสัตว์อย่างโหดร้ายทารุณ
�����๒. : เรียกใช้ไหว้วานให้ผู้อื่นทำแทน
�����๓. : กล่าวชมเชยเมื่อเห็นผู้อื่นกระทำทารุณกับสัตว์
�����๔. : มีความสุขเมื่อเห็นคนกำลังจับสัตว์มาทรมาน
�����๕. : สร้างความหนักใจให้พ่อแม่เป็นทุกข์
�����๖. : ใส่ร้ายป้ายสีนักบวชผู้ทรงศีล
�����๗. : ดีใจเมื่อรู้ว่าศัตรูคู่อริล้มป่วยอาการหนัก
�����๘. : เห็นศัตรูคู่อริอาการดีขึ้นเกิดความไม่พอใจ
�����๙. : ใช้ยาปลอม จ่ายยาไม่ตรงโรค ไม่รักษาจรรยาแพทย์
�����๑๐. : กินตามใจปาก ไม่คำนึงถึงสภาพร่างกาย
�����ด้วยเหตุแห่งกุศลกรรมที่ได้สั่งสมไว้แต่ชาติปางก่อน เมื่อบุคคล มาเกิดในชาตินี้จึงกลายเป็นคนขี้โรค กล่าวคือ มีโรคติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจเป็นเมื่อโตขึ้น บาปกรรมที่ทำไว้

เขียน 02 Mar 2014 @ 14:18 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ส่งข้อมูลให้ทางอีเมล์ ได้รับแล้วนะคะ