อนุทิน #134129

 

 

สายน้ำยังคงไหลเอื่อยในความเงียบ

สายลมยังคงสัมผัสความไหวกระเพื่อมของผิวนำ้

สายน้ำ สายลม เคียงคู่เป็นหนึ่งเดียว

มิอาจฝืนธรรมชาติ...แห่งความเปลี่ยนแปลง

ได้เพียงปล่อยให้เป็นไป

ตามวิถี...กาลเวลา

อันนิรันดร์

 

ฉันเพียงเดิน...

ด้วยลมหายใจแผ่วเบา

๒ มีนาคม ๒๕๕๗

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

แม่น้ำนี้ ชื่อ นิจนิรันดร์