อนุทิน 134124 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เข้าไปอ่านแล้ว ก็น่าเห็นใจกับเด็กที่เกิดมาด้วยหลายปัจจัย ..แต่เขาก็ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไป จบไปตามอายุที่ควร