อนุทิน #134118

วันนี้อยู่ที่ วิหารโพธิจารีย์ อุดรธานี สถานปฏิบัติบำเพ็ญธรรม บ้านเลื่อม เป็นพิธีกร อบรมคุณธรรมสร้างเสริมคุณธรรมภายใน แปลงเปลี่ยนจิตใจที่เห็นแก่ตัวให้เป็นจิตแห่งความเมตตามากขึ้น ผู้ที่เข้าร่วมมาจากหลายที่ รวมก็ประมาณ ๑๒๓ คน

 

เขียน:

ความเห็น (0)