อนุทิน 134104 - khemika sungwemdee

บันทึกการอ่าน วันที่บันทึก 12 กันยายน 2556 ครอบครัวของ ด.ญ. เขมิกา สังวันดี เรื่อง ฝึกพูดอังกฤษ ประโยคง่ายในชีวิตประจำวัน คู่มือเล่มนี้บทที่ว่าด้วยบทสนทนาที่เป็นประโยชน์และมักต้องใช่เสมอในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมีทั้งรูปประโยคแบบที่เราเองจะต้องเป็นฝ่ายตั้งคำถามก่อนและที่เป็นฝ่ายตอบคำถาม ด้วยซึงมำอ่านประกอบให้คุณฝึกได้ง่ายขึ้น แม้ผู้เริ่มต้นอยากฝึกพูดอังกฤษก็สามารถลองฝึกได้ไม่ยากเลยเช่นกัน ขอเพียงให้ฝึกอ่าน เช่น บทสนทนาสำหรับการกล่าวคำทักทาย บทสนทนาบอกทางกับชาวต่างชาติ บทสนทนาการพูดแนะนำให้รู้จัก เป็นต้น

ด.ญ. เขมิกา สังวันดี ชั้น ม.2/1 เลขที่ 3

เขียน 28 Feb 2014 @ 19:26 ()


ความเห็น (0)